Otse sisu juurde

Juhend Balt-Hellini tarnelepingu sõlmimiseks

Kallis klient,

Tarneleping on vajalik siis, kui soovite osta kaupu edaspidi Balt-Hellinist ja rääkisite meie esindajaga kirjaliku lepingu sõlmimisest? Sel juhul leiate sellel leheküljel olulist infot tarnelepingust ja sellest, kuidas seda sõlmida.

Tarnelepingu sõlmimine lihtsustab Teie jaoks kaupade tellimist oluliselt ning aitab meil tellimusi kiiremini töödelda ja täita. Eriti palju võidate aega juhul, kui hakkate pärast lepingu sõlmimist kasutama online-tellimissüsteemi Hellin-Direkt.

Tarnelepingu sõlmimise järel on Teie käsutuses meie aastatepikkune kogemus. Sest tarnelepingus on õiglaselt ja tasakaalustatult kirjas kõik tähtsad kaupade müümise ja tarnimisega seotud punktid, et arusaamatusi võimalusel ennetada ja kõik laitmatult sujuks. Tarneleping sisaldab ka krediidiIiini, mida saate pärast lepingu sõlmimist kasutada.

Tarneleping koosneb järgnevast kolmest osast. Iga osa saab sellel leheküljel klikkides eraldi avada ja välja trükkida/salvestada. Palun saatke täidetud ja allkirjastatud lepingufailid meiliaadressile contract@balthellin.eu.

Selle lepinguga lepitakse kokku mõned põhimõttelised lepinguosad ja krediidiliin. Nii Teie kui meie pool peavad selle lepingu allkirjastama paberil või digitaalselt. Tarneleping arvutis täitmiseks tuleb salvestada, seejärel täita väljad ja leping üle salvestada. NB! Palun kontrollige, et saadate tagasi täidetud väljadega lepingu!

Siin täitke palun meile vajalikud andmed Teie firma kohta. Kui need andmed peaksid hiljem muutuma, täitke palun uus andmeleht või teavitage muudatustest BALT-HELLINit. Selleks piisab Teie paberil või digitaalsest allkirjast.

Niinimetatud tüüptingimustes on kõik lepinguosad detailselt välja kirjutatud. Just need regulatsioonid tuginevad meie 20-aastasel kogemusel ärisuhetes ja neil on ka oma osa meie hinnakalkulatsioonides. Palun lugege tüüptingimused enne lepingu allkirjastamist hoolikalt läbi. Tüüptingimusi ei pea allkirjastama.

Oluline on teada, et tarnelepingu kõik kolm osa moodustavad koos lepingupaketi ja hakkavad allkirjastamise järel ka kõik kehtima. Kui Teil on selle kohta veel küsimusi, pöörduge lihtsalt Balt-Hellini poole. Me aitame hea meelega.

Teie Balt-Hellin