Dekorēts ar granulētu cukuru

  • Visas sastāvdaļas ar lāpstiņu putot ātrā gaitā ~ 5 minūtes.
  • Massu uzreiz pēc saputošanas ar apaļo Nr 8 konditorejas uzgali izpiest uz perforētās cepamplāts.
  • Cept ar atvērtu tvaika klapi ~210 °C temperatūrā ~10 min.