Pereiti prie turinio

Autorių teisės 2024 BALT-HELLIN OÜ (toliau taip pat „BALT-HELLIN“). Visos teisės saugomos.

Visas turinys (tekstai, vaizdai, brėžiniai, failai, grafiniai vaizdai, instrukcijos ir kt.) šioje BALT-HELLIN svetainėje yra saugomas autorių teisių ir kitų nuosavybės apsaugos įstatymų. Ši teisinė apsauga taip pat taikoma duomenų bazėms ir kitiems panašiems objektams. Šios svetainės turinys internete gali būti naudojamas tik nurodytam tikslui. Be išankstinio raštiško BALT-HELLIN leidimo šioje svetainėje esantys duomenys negali būti kopijuojami, perduodami, pakartotinai naudojami, saugomi, keičiami, platinami, naudojami ar kitaip daromi prieinami tretiesiems asmenims. Puslapyje gali būti nuosavybės teise ir kitais įstatymais saugomų elementų, kuriems taikomos trečiųjų asmenų nuosavybės teisės ir kuriuos tų asmenų atžvilgiu saugo nuosavybės teisės.

Prekių ženklai, produktų informacija, įmonės tekstai

Šioje svetainėje esantys prekių ženklai, informacija apie gaminius, įmonės tekstai, logotipai ir vaizdai yra saugomi BALT-HELLIN, su ja susijusios (-ių) įmonės (-ių) ir, atsižvelgiant į pateiktą informaciją, kitų įmonių prekių ženklų ir kitų nuosavybės teisių, todėl šios svetainės naudotojai jokiu būdu negali jų naudoti asmeniniais tikslais.

Atsakomybė

Šioje svetainėje pateikta informacija buvo kruopščiai surinkta, nuolat papildoma ir atnaujinama. Tačiau jos tikslumas, išsamumas ir aktualumas negarantuojamas. BALT-HELLIN pateikia informaciją naudojimui be jokių garantijų ar kitokios išreikštos ar numanomos atsakomybės už jos turinį. Bet kokia atsakomybė už žalą, tiesiogiai ar netiesiogiai atsiradusią dėl šios svetainės ir joje esančios informacijos naudojimo, netaikoma, išskyrus atvejus, kai ji atsirado dėl BALT-HELLIN tyčinių veiksmų ar didelio neatsargumo. Šis atsakomybės apribojimas netaikomas žalos gyvybei ir sveikatai atveju.

Nuorodos į kitus tinklalapius

BALT-HELLIN svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių valdomus puslapius. BALT-HELLIN neprisiima jokios atsakomybės už šių trečiųjų šalių svetainių turinį.

Duomenų apsauga

BALT-HELLIN gerbia jūsų privatumą. Todėl jūsų asmens duomenys, tokie kaip vardas, pavardė, adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas, mums yra labai svarbūs ir bus tvarkomi pagal atitinkamus įstatymus.

Asmens duomenų saugojimas ir naudojimas

Be jūsų sutikimo mūsų svetainėje nebus renkami jokie asmens duomenys. Tik jūs galite nuspręsti, ar pateikti mums asmeninę informaciją, pavyzdžiui, pildant apklausą, registruojantis, dalyvaujant konkurse dėl prizo ir pan. Jūsų pateikta asmeninė informacija pirmiausia bus naudojama siekiant atsakyti į jūsų klausimus, siųsti jums prašomą informaciją ar pasiūlymus arba suteikti jums prieigą prie jų vietų. Be to, siekiant palaikyti santykius su klientais, gali prireikti saugoti, apdoroti arba perduoti jūsų pateiktus asmens duomenis susijusiai įmonei, kad būtų galima geriau patenkinti jūsų prašymus, tobulinti mūsų produktus arba informuoti jus apie mūsų pasiūlymus. Todėl jūsų asmens duomenys bus naudojami tik klientų valdymo, produktų apklausų ar rinkodaros tikslais, jei reikia. Žinoma, mes gerbiame jūsų pasirinkimą neteikti savo asmens duomenų santykių su klientais palaikymui, apie tai galite mus informuoti telefonu arba paštu. Bet kuriuo atveju jūsų asmens duomenų neparduosime ir kitaip neperduosime tretiesiems asmenims. Mūsų darbuotojai ir agentūros taip pat privalo neatskleisti jūsų duomenų ir saugoti jūsų privatumą.

Vykdydami techninį svetainės valdymą, įdiegėme technines ir organizacines priemones, kad apsaugotume jūsų duomenis nuo tyčinių ar atsitiktinių manipuliacijų ir neįgaliotų trečiųjų šalių prieigos, taip pat nuo praradimo, sunaikinimo ar pakeitimo. Šią apsaugą nuolat optimizuojame, atsižvelgdami į techninius pokyčius.

Automatiškai surinkti ne asmeniniai duomenys

Naršant mūsų svetainėje, laikas nuo laiko be išankstinio įspėjimo automatiškai renkama informacija, kurios negalima susieti su konkrečiu asmeniu, pavyzdžiui, naudojama naršyklė, apsilankymų skaičius, vidutinis apsilankymo laikas, peržiūrėti puslapiai, šaltinio svetainės domeno pavadinimas ir kt. Šią su asmeniu nesusietą informaciją naudojame tik tam, kad galėtume dar labiau pritaikyti savo svetainės patrauklumą prie klientų reikalavimų.

Jūsų kompiuteryje automatiškai saugoma informacija (cookies).

Kai įeinate į mūsų svetainę, jūsų kompiuteryje gali būti išsaugota informacija „slapuko” pavidalu, kad kitą kartą apsilankius svetainėje ją būtų galima automatiškai atpažinti (be asmens duomenų) ir sekti pageidavimus, kad galėtume atitinkamai optimizuoti svetainę. Jei nenorite, kad mūsų svetainė atpažintų jūsų kompiuterį, kai joje lankotės, galite nustatyti savo kompiuterio interneto naršyklę taip, kad ji ištrintų visus slapukus, blokuotų juos arba rodytų įspėjimą prieš juos išsaugant.

Vaikai

BALT-HELLIN tvirtai pasisako už tai, kad tėvai mokytų vaikus saugaus ir atsakingo asmens duomenų naudojimo internete. Visų pirma vaikai turėtų būti informuojami, kad be tėvų sutikimo mūsų svetainėje negalima įvesti jokių asmens duomenų. BALT-HELLIN sąmoningai nerenka ir jokiu būdu nenaudoja vaikų asmens duomenų.

Informacijos gavimas, klausimai ir komentarai

Jei turite klausimų ar pastabų dėl duomenų apsaugos mūsų svetainėje, ypač jei norite peržiūrėti ir (arba) atnaujinti savo asmens duomenis, susisiekite su mumis šiuo el. pašto adresu arba paštu.